หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ ธรรมจักร พระคาถาต่างๆ

เนื้อหาประกอบด้วย

คำบูชาพระ
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาต่างๆ
บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา
บทสวดมหากา
ชุมนุมเทวดา
ยอมพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
ธรรมจักร
พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ
พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
คำอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ
บทสวดคาถาพระแม่กวนอิม
คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
คำไหว้พระจุฬามณีฯ
คำอธิษฐานจบขันข้าวใส่บาตร
คำจบเงินทำบุญ
คาถาบูชาพระสมเด็จต่างๆ
พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
พระคาถาต่ออายุ
คำถวายข้าวและลาข้าวพระพุทธ
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำถวายทานต่างๆ
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตา และบทแผ่ส่วนกุศล

บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ ธรรมจักร พระคาถาต่างๆ

รหัส 9005
ขนาด 14.3x21 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ นํ้าเงิน
จำนวนหน้า 48 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

-

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

10.5

บาท