หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


สวดมนต์ดี๊ดี

เนื้อหาประกอบด้วย

• ศีล
• สมาธิ 
• ปัญญา 
• บูชาพระรัตนตรัย 
• คำนมัสการพระรัตนตรัย 
• อาราธนาศีล ๕ 
• นมัสการพระพุทธเจ้า 
• ไตรสรณคมน์ 
• ศีล ๕ 
• คำขอขมาพระรัตนตรัย 
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
• ชัยปริตร (มหากาฯ) 
• พระคาถาชินบัญชร 
• คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
• คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
• แผ่ส่วนกุศล 
• คำขอขมาและอธิษฐานจิต 
• คำสมาทานขอพระกรรมฐาน 
• อาราธนาพระ 
• วิรัติศีล 
• เสี่ยงพระบารมี 
• นั่งสมาธิ 
• บทกรวดนํ้าบทใหญ่ 
• พระประจำวันเกิด 
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ 
• อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์ 

สวดมนต์ดี๊ดี

รหัส 9903
ขนาด 10.4x14.3 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 64 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

12

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

-

บาท