หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์มงคลชีวิต

เนื้อหาประกอบด้วย

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
พระปริตร ๑๒ ตำนาน
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
มงคลสูตร
รัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
ธชัคคปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
วัฏฏกปริตตัง 
อังคุมาลปริตร 
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
เทวตาอุยโยชนคาถา
ชยปริตร
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ต้นฉบับเดิม)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๖๔
กรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
การสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาพระมหาจักรพรรดิ และวิธีการสวด
บทอาราธนาพระ
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ดู่
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทสวดมหาจักรพรรดิ
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถามหามนต์ บูชาพระกฤษณะ
อานิสงส์ของการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่
สวดมนต์จะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวเรา
ลำดับการสวดคาถามหาเมตาใหญ่
คาถามหาเมตตาใหญ่
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๘. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานอโหสิกรรม
คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
ทำสมาธิหลังสวดมนต์เพื่อแก้ไขเวรกรรม
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
๑๐. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ

บทสวดมนต์มงคลชีวิต

รหัส 1167
ขนาด 14.3x21 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 120 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาฃ
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

18

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

21

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

20

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

19

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

19

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

19

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

18

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

17

บาท