หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


แผ่นพับขนาดเล็ก พิมพ์สีน้ำตาล

เนื้อหาประกอบด้วย

วิธีสวด
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคม
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติป โส เทาอายุ
พระคาถาชินบัญชร
กรณียเมตตสูตร
บทสวดบูชาเจ้าแมกวนอิม
แผเมตตาแกตนเอง
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
แผเมตตาใหสรรพสัตว
แผสวนกุศล

แผ่นพับขนาดเล็ก พิมพ์สีน้ำตาล

รหัส 1178
ขนาด 12.5x36.5 cm. ซม.
กระดาษ อาร์ต
หมึกพิมพ์ นํ้าตาล
จำนวนหน้า 2 หน้า
ความหนากระดาษ 230 แกรม
การเข้าเล่ม 9 ตอน 8 พับ
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

7

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

9

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

10

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

11

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

12

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

-

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

-

บาท