หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์ประจำวัน

เนื้อหาประกอบด้วย

บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
คาถาชุมนุมเทวดา
คำอธิษฐานอันเชิญเทวดาและขอพรพระ
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
อธิษฐานอโหสิกรรม
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร
อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร)
พระคาถายันทุน
คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
พระอาการะวัตตาสูตร
อานิสงส์การสวดและภาวนา
พระอาการะวัตตาสูตร
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา
หรือเมตตาใหญ่

บทสวดมนต์ประจำวัน

รหัส 1177
ขนาด 10.5x19 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำตาล
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

13

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

17

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

16

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

14

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

12

บาท