หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บุญพิธี

เนื้อหาประกอบด้วย

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
และพระคาถาต่างๆ

บุญพิธี

รหัส 1174
ขนาด 10.4x14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ น้ำเงิน
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

14

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

17

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

16

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

14

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

13

บาท