หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์ (เมตตาใหญ่)

เนื้อหาประกอบด้วย

บูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑
พระคาถาชินบัญชร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ธรรมจักร)
อัญเชิญชุมนุมเทวดา
เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทกรวดนํ้าใหญ่
คำอธิษฐานให้ตนเอง
คำอธิษฐานตอนเทนํ้า
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
อธิษฐาน
คาถาหลวงปู่โอภาสี
คาถาพระเจ้าสิบชาติ
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
คาถาเงินล้าน
คำสมาทานขอพระกรรมฐาน
บูชาพระ
นั่งสมาธิ

บทสวดมนต์ (เมตตาใหญ่)

รหัส 1166
ขนาด 10.4x14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ น้ำเงิน
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

11

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

14

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

12

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

11

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

10

บาท