หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์ (ยอดพระกัณฑ์-มหาจักรพรรดิ์)

เนื้อหาประกอบด้วย

คติธรรมคำสอน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย, ขอขมาพระรัตนตรัย
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวด พระคาถาชินบัญชร
คาถาชินบัญชร (ย่อ)
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดนํ้าอย่างย่อ
บทกรวดนํ้า
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กรณียเมตตสูตร (บทเมตตัญจะ)
บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง, กะระณียะเมตตะสุตตัง        
คาถาแผ่เมตตา (กรณียเมตตาสูตร) แบบย่อ
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
คาถาเงินล้าน
คาถามหาลาภ, คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
คาถาค้าขายดี (ของเก่า), คาถาเมตตามหานิยม
คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คำอาราธนาพระสีวลี
คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากนํ้า
คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบนํ้าทะเลจืด)
คาถาหลวงปู่มั่น
พระคาถาที่พญานกยูงทองได้สวดท่องทุกเช้าและคํ่า         
คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปาน
คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปาน
คำกรวดนํ้า
คำปรารถนามาถึงซึ่งนิพพานทั้งหญิงและชาย
คาถาหลวงปู่สรวง
บทสวดบูชาพระอุปคุต
บทสวดสักกัตวา
บทสวดมหาจักรพรรดิ
คาถาเจริญคุณ
คาถายันทุน
คาถาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาเหล็กไหล
วิธีบูชาองค์พญาครุฑอย่างถูกต้อง
คาถาบูชาพญานาค
บทสวดเทพเจ้ากวนอู
คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
บทสวดมนต์ง่ายๆ สำหรับบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดมนต์ (ยอดพระกัณฑ์-มหาจักรพรรดิ์)

รหัส 1164
ขนาด 10.4x14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ น้ำเงิน
จำนวนหน้า 120 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

11

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

15

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

14

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

12

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

11

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

10

บาท