หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพ หนังสือสำหรับเด็ก


บทสวดมนต์ (ธรรมจักร)

เนื้อหาประกอบด้วย

ทำบุญง่ายๆ ตามภาษาคน (ไม่ค่อย) มีเวลา
คาถาชุมนุมเทวดา
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
บทพิจารณาสังขาร
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัยสิบทิศ)
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
บทนำธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เทวตาอุยโยชนคาถา
บทกรวดนํ้าแบบสั้น
ธรรมะ
หนทางดับทุกข์
โพชฌงค์ ๗ ข้อสูตรที่ใช้แก้ปัญหา หรือปรับปรุงทุกๆ สิ่งได้

บทสวดมนต์ (ธรรมจักร)

รหัส 1163
ขนาด 10.4x14.3 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม เย็บกลาง
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา

10

บาท
พิมพ์รายชื่อ

100

ขึ้นไป ราคา

14

บาท

200

ขึ้นไป ราคา

13

บาท

300

ขึ้นไป ราคา

12

บาท

400

ขึ้นไป ราคา

12

บาท

500

ขึ้นไป ราคา

11

บาท

1,000

ขึ้นไป ราคา

10

บาท

2,000

ขึ้นไป ราคา

9

บาท